(Zmena liniek na publikacie.)
 
Line 38: Line 38:
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* [http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/publications.php?id=2 ukončené vedené práce]
+
* [https://www.mmcitanka.sk/pub/2 ukončené vedené práce]
* [http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/publications.php?id=1 publikácie]
+
* [https://www.mmcitanka.sk/pub/1 publikácie]
 
* [https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=nD0W6hoAAAAJ Google Scholar info]
 
* [https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=nD0W6hoAAAAJ Google Scholar info]
  
 
}}
 
}}

Latest revision as of 15:45, 29 August 2019

Marek Nagy

Marek Nagy
Meno: RNDr. Marek Nagy, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 625
Email: mnagy@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i42
Adresa: RNDr. Marek Nagy, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Kurzy na e-learningovom portáli


Výskum

  • počítačové rozpoznávanie reči a písma, spracovanie signálov, ...
  • počítačom podporovaná výučba na základnej škole (1.-4.ročník), e-learning, ...
  • Multimediálne čítanie - vlastný predmet v školskom vzdelávacom programe
    • výučba hlasného čítania a čítania s porozumením podporovaná počítačom (slovenský jazyk)
    • realizovaný v šk.roku 2005/06 až 2017/18 na štátnej základnej škole


Publikácie