m
Line 38: Line 38:
 
* [http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/publications.php?id=2 ukončené vedené práce]
 
* [http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/publications.php?id=2 ukončené vedené práce]
 
* [http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/publications.php?id=1 publikácie]
 
* [http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/publications.php?id=1 publikácie]
 +
* [https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=nD0W6hoAAAAJ Google Scholar info]
  
 
}}
 
}}

Revision as of 12:21, 5 September 2017

Marek Nagy

Marek Nagy
Meno: RNDr. Marek Nagy, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 625
Email: mnagy@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i42
Adresa: RNDr. Marek Nagy, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Kurzy na e-learningovom portáli


Výskum

  • počítačové rozpoznávanie reči a písma, spracovanie signálov, ...
  • počítačom podporovaná výučba na základnej škole (1.-4.ročník), e-learning, ...
  • vlastný predmet v ŠkVP Multimediálne čítanie
    • výučba hlasného čítania a čítania s porozumením podporovaná počítačom (slovenský jazyk)


Publikácie