m
m
Line 21: Line 21:
 
* [[Digital signal processing|Spracovanie digitálneho signálu]]
 
* [[Digital signal processing|Spracovanie digitálneho signálu]]
  
* [[Creating Web Documents|Tvorba webových dokumentov]]
 
* [[Introduction to Web Applications|Úvod do webových aplikácií]]
 
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 19:47, 7 September 2015

Marek Nagy

Marek Nagy
Meno: RNDr. Marek Nagy, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 625
Email: mnagy@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i42
Adresa: RNDr. Marek Nagy, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Kurzy na e-learningovom portáli


Výskum

  • počítačové rozpoznávanie reči a písma, spracovanie signálov, ...
  • počítačom podporovaná výučba na základnej škole (1.-4.ročník), e-learning, ...
  • vlastný predmet v ŠkVP Multimediálne čítanie
    • výučba hlasného čítania a čítania s porozumením podporovaná počítačom (slovenský jazyk)


Publikácie