m
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 +
[https://moodle.uniba.sk/fmfi  Kurzy na e-learningovom portáli]
 +
 
* [[Linux Principles and Means|Linux - princípy a prostriedky]]
 
* [[Linux Principles and Means|Linux - princípy a prostriedky]]
 
* [[Linux for users|Linux pre používateľov]]
 
* [[Linux for users|Linux pre používateľov]]

Revision as of 19:41, 7 September 2015

Marek Nagy

Marek Nagy
Meno: RNDr. Marek Nagy, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 625
Email: mnagy@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i42
Adresa: RNDr. Marek Nagy, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Kurzy na e-learningovom portáli

Výskum

  • počítačové rozpoznávanie reči a písma, spracovanie signálov, ...
  • počítačom podporovaná výučba na základnej škole (1.-4.ročník), e-learning, ...
  • vlastný predmet v ŠkVP Multimediálne čítanie
    • výučba hlasného čítania a čítania s porozumením podporovaná počítačom (slovenský jazyk)


Publikácie