m
Line 34: Line 34:
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* [http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/index.php?file=Introduction.xml&id=S05 zoznam publikácií]
+
* [http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/publications.php?id=2 ukončené vedené práce]
 +
* [http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/publications.php?id=1 publikácie]
  
 
}}
 
}}

Revision as of 20:40, 4 June 2015

Marek Nagy

Marek Nagy
Meno: RNDr. Marek Nagy, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 625
Email: mnagy@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i42
Adresa: RNDr. Marek Nagy, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • počítačové rozpoznávanie reči a písma, spracovanie signálov, ...
  • počítačom podporovaná výučba na základnej škole (1.-4.ročník), e-learning, ...
  • vlastný predmet v ŠkVP Multimediálne čítanie
    • výučba hlasného čítania a čítania s porozumením podporovaná počítačom (slovenský jazyk)


Publikácie