(Výučba)
Line 9: Line 9:
 
   | email    = mnagy[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email    = mnagy[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | web      = [http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/ homepage]
 
   | web      = [http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/ homepage]
}}
+
  | info    =
 +
 
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
* [[Linux Principles and Means|Linux - princípy a prostriedky]]
 
* [[Linux Principles and Means|Linux - princípy a prostriedky]]
Line 21: Line 22:
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
* ''chýbajú''
 
* ''chýbajú''
 
+
}}
<!--
+
=== ===
+
<div style="font-size:7pt;">
+
----
+
Zodpovedný za stránky:
+
*
+
</div>
+
-->
+

Revision as of 13:32, 25 August 2008

Marek Nagy

Marek Nagy
Meno: RNDr. Marek Nagy
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 625
Email: mnagy@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i42
Adresa: RNDr. Marek Nagy
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú