Ľubor Šešera

Ľubor Šešera – fotografia
Meno: RNDr. Ľubor Šešera, PhD.
odborný asistent
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Email: lubor.sesera@fmph.uniba.sk,
Adresa: RNDr. Ľubor Šešera, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

(Presmerované z Lubor Sesera)