Ľubomír Lúčan

Ľubomír Lúčan
Meno: prom. fyzik Ľubomír Lúčan, CSc.
učiteľ
tajomník pre IT
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 374
Email: Lubomir.Lucan@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i33a
Adresa: prom. fyzik Ľubomír Lúčan, CSc.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

  • chýba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú
(Presmerované z Lubomir Lucan)