m
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* ''chýba''
+
* [http://ii.fmph.uniba.sk/~benus/ pozri homepage]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* ''chýba''
+
* [http://ii.fmph.uniba.sk/~benus/ pozri homepage]
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* ''chýbajú''
+
* [http://ii.fmph.uniba.sk/~benus/ pozri homepage]
 
}}
 
}}

Revision as of 15:39, 6 June 2012

Ľubica Beňušková

Ľubica Beňušková
Meno: doc. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 621
Email: Lubica.Benuskova@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i35
Adresa: doc. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie