(Nova homepage)
Line 8: Line 8:
 
   | room    = i35
 
   | room    = i35
 
   | email    = Lubica.Benuskova[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email    = Lubica.Benuskova[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
   | web      = [http://ii.fmph.uniba.sk/~benus/ homepage]
+
   | web      = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/~benuskova/ homepage]
 
   | info    =
 
   | info    =
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* [http://ii.fmph.uniba.sk/~benus/ pozri homepage]
+
* [http://cogsci.fmph.uniba.sk/~benuskova/?action=teaching pozri homepage]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* [http://ii.fmph.uniba.sk/~benus/ pozri homepage]
+
* [http://cogsci.fmph.uniba.sk/~benuskova/?action=research pozri homepage]
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* [http://ii.fmph.uniba.sk/~benus/ pozri homepage]
+
* [http://cogsci.fmph.uniba.sk/~benuskova/?action=publications pozri homepage]
 
}}
 
}}

Revision as of 00:35, 25 May 2016

Ľubica Beňušková

Ľubica Beňušková
Meno: prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 602 95) 621
Email: Lubica.Benuskova@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i35
Adresa: prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie