m
Line 1: Line 1:
 
{{Osoba
 
{{Osoba
   | fullname = doc. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.
+
   | fullname = prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.
 
   | caption  = Ľubica Beňušková
 
   | caption  = Ľubica Beňušková
 
   | image    = Benuskova.jpg
 
   | image    = Benuskova.jpg
   | section  = Oddelenie umelej inteligencie
+
   | section  = Centrum pre kognitívnu vedu
 
   | position = učiteľ
 
   | position = učiteľ
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 621
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 621

Revision as of 21:58, 17 February 2016

Ľubica Beňušková

Ľubica Beňušková
Meno: prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 602 95) 621
Email: Lubica.Benuskova@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i35
Adresa: prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie