Témou bakalárskej práce je namodelovať pomocou logického programovania pravidlá hier ako napr. Magic - The Gathering.

Logický program by mal vedieť vypočítať zoznam prípustných akcií pre hráčov, resp. ako sa zmení prostredie po vykonaní zvolenej akcie.

Predpokladá sa, že bakalár absolvuje v zimnom semestri predmet "Logické programovanie ASP", na ktorom získa všetky znalosti potrebné k implementácii.

Téma je voľná.

Revision as of 19:09, 29 September 2009 by Balaz (Talk | contribs) (Created page with 'Témou bakalárskej práce je namodelovať pomocou logického programovania pravidlá hier ako napr. Magic - The Gathering. Logický program by mal vedieť vypočítať zoznam p…')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)