Line 2: Line 2:
  
 
[[Martin Balaz|Martin Baláž]]
 
[[Martin Balaz|Martin Baláž]]
 
''Logické programovanie v hrách''
 
  
 
Témou bakalárskej práce je namodelovať pomocou logického programovania pravidlá hier ako napr. Magic - The Gathering.
 
Témou bakalárskej práce je namodelovať pomocou logického programovania pravidlá hier ako napr. Magic - The Gathering.

Latest revision as of 20:17, 29 September 2009

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Martin Baláž

Témou bakalárskej práce je namodelovať pomocou logického programovania pravidlá hier ako napr. Magic - The Gathering.

Logický program by mal vedieť vypočítať zoznam prípustných akcií pre hráčov, resp. ako sa zmení prostredie po vykonaní zvolenej akcie.

Predpokladá sa, že bakalár absolvuje v zimnom semestri predmet "Logické programovanie ASP", na ktorom získa všetky znalosti potrebné k implementácii.

Téma je voľná.