Logiky pre umelú inteligenciu 2-AIN-184

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Logiky pre umelú inteligenciu (2-AIN-184)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-184 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.
E-mail: sefranek@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov s neklasickými logikami, ktoré sa využívajú v umelej inteligencii.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne