m
(moderny webdesign)
Line 51: Line 51:
 
* 1-AIN-625: [[Introduction to Mathematical Logic for Programmers|Úvod do matematickej logiky pre programátorov]]
 
* 1-AIN-625: [[Introduction to Mathematical Logic for Programmers|Úvod do matematickej logiky pre programátorov]]
 
* 1-AIN-630: [[Formal Semantics and Theory of Correctness|Formálna sémantika a teória správnosti]]
 
* 1-AIN-630: [[Formal Semantics and Theory of Correctness|Formálna sémantika a teória správnosti]]
 +
* 1-AIN-636: [[Modern Approaches to Web Design|Moderný prístup k webdizajnu]]
 
* 1-AIN-646: [[Description Logics Ontologies and Semantics Web|Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web]]
 
* 1-AIN-646: [[Description Logics Ontologies and Semantics Web|Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web]]
 
* 1-AIN-655: [[Heuristic Methods|Heuristické metódy]]
 
* 1-AIN-655: [[Heuristic Methods|Heuristické metódy]]
Line 104: Line 105:
 
* 2-AIN-502: [[Fundamentals of Programming for Biology Students|Základy programovania pre študentov biológie]]
 
* 2-AIN-502: [[Fundamentals of Programming for Biology Students|Základy programovania pre študentov biológie]]
 
* 2-AIN-504: [[Seminar in Bioinformatics 2|Seminár z bioinformatiky (2)]]
 
* 2-AIN-504: [[Seminar in Bioinformatics 2|Seminár z bioinformatiky (2)]]
 +
* 2-AIN-636: [[Modern Approaches to Web Design|Moderný prístup k webdizajnu]]
 
* 2-AIN-910: [[Diploma Thesis 1|Diplomová práca (1)]]
 
* 2-AIN-910: [[Diploma Thesis 1|Diplomová práca (1)]]
 
* 2-AIN-911: [[Diploma Thesis 2|Diplomová práca (2)]]
 
* 2-AIN-911: [[Diploma Thesis 2|Diplomová práca (2)]]

Revision as of 23:06, 24 October 2008

Zoznam všetkých predmetov, ktoré zabezpečuje naša katedra:

Predmety, ktoré sú súčasťou našich študijných programov, ale sú zabezpečované inou katedrou nie sú v TOMTO zozname. Prosím pozrite si stránku pre príslušný štúdijný program, kde nájdete linky na stránky týchto predmetov, ak o nich vieme. Tiež prosím pamätajte, že niektoré predmety sú v tomto školskom roku suspendované, čo je ale vyznačené iba na stránke príslušného štúdijného programu.

Bakalárske programy

Master programs