Line 7: Line 7:
 
<small>Predmety, ktoré sú súčasťou našich študijných programov, ale sú zabezpečované inou katedrou nie sú v TOMTO zozname. Prosím pozrite si [[Education|stránku pre príslušný štúdijný program]], kde nájdete linky na stránky týchto predmetov, ak o nich vieme. Tiež prosím pamätajte, že niektoré predmety sú v tomto školskom roku suspendované, čo je ale vyznačené iba [[Education|na stránke príslušného štúdijného programu]].</small>
 
<small>Predmety, ktoré sú súčasťou našich študijných programov, ale sú zabezpečované inou katedrou nie sú v TOMTO zozname. Prosím pozrite si [[Education|stránku pre príslušný štúdijný program]], kde nájdete linky na stránky týchto predmetov, ak o nich vieme. Tiež prosím pamätajte, že niektoré predmety sú v tomto školskom roku suspendované, čo je ale vyznačené iba [[Education|na stránke príslušného štúdijného programu]].</small>
  
==Bakalársky program aplikovaná informatika==
+
==Bakalársky program aplikovaná informatika <small>AIN</small>==
  
 
* 1-AIN-110: [[Mathematics 1|Matematika (1)]]   
 
* 1-AIN-110: [[Mathematics 1|Matematika (1)]]   
Line 67: Line 67:
 
* 1-AIN-920: [[BSc Seminar|BSc Seminár]]
 
* 1-AIN-920: [[BSc Seminar|BSc Seminár]]
  
==Magisterský program aplikovaná informatika==
+
==Magisterský program aplikovaná informatika <small>mAIN</small>==
  
 
* 2-AIN-102: [[Discrete Geometric Structures|Diskrétne geometrické štruktúry]]
 
* 2-AIN-102: [[Discrete Geometric Structures|Diskrétne geometrické štruktúry]]
Line 117: Line 117:
 
* 2-AIN-922: [[Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
 
* 2-AIN-922: [[Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
  
==Magisterský program kognitívna veda==
+
==Magisterský program kognitívna veda <small>mIKV</small>==
  
 
* 2-IKV-102: [[CogSci Mathematics|Matematika]]
 
* 2-IKV-102: [[CogSci Mathematics|Matematika]]

Revision as of 15:43, 21 September 2018

Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných Katedrou aplikovanej informatiky

Upozornenie: Zoznam zatiaľ nezodpovedá zmenám v študijných programoch od roku 2015/2016. Na aktualizácii pracujeme.

Predmety, ktoré sú súčasťou našich študijných programov, ale sú zabezpečované inou katedrou nie sú v TOMTO zozname. Prosím pozrite si stránku pre príslušný štúdijný program, kde nájdete linky na stránky týchto predmetov, ak o nich vieme. Tiež prosím pamätajte, že niektoré predmety sú v tomto školskom roku suspendované, čo je ale vyznačené iba na stránke príslušného štúdijného programu.

Bakalársky program aplikovaná informatika AIN

Magisterský program aplikovaná informatika mAIN

Magisterský program kognitívna veda mIKV

Predmety iných katedier