(Magisterské programy)
(Magisterský program kognitívna veda)
Line 149: Line 149:
 
* 2-IKV-910: [[CogSci Diploma Thesis|Diplomová práca]]
 
* 2-IKV-910: [[CogSci Diploma Thesis|Diplomová práca]]
  
 +
==Predmety iných katedier==
 
* 1-MXX-407: [[Brain and mind|Mozog a myseľ]]
 
* 1-MXX-407: [[Brain and mind|Mozog a myseľ]]
 
* 1-MXX-406: [[Language and Cognition|Jazyk a kognícia]]
 
* 1-MXX-406: [[Language and Cognition|Jazyk a kognícia]]

Revision as of 00:24, 22 June 2015

Zoznam všetkých predmetov, ktoré zabezpečuje naša katedra:

Predmety, ktoré sú súčasťou našich študijných programov, ale sú zabezpečované inou katedrou nie sú v TOMTO zozname. Prosím pozrite si stránku pre príslušný štúdijný program, kde nájdete linky na stránky týchto predmetov, ak o nich vieme. Tiež prosím pamätajte, že niektoré predmety sú v tomto školskom roku suspendované, čo je ale vyznačené iba na stránke príslušného štúdijného programu.

Bakalárske programy

Magisterský program aplikovaná informatika

Magisterský program kognitívna veda

Predmety iných katedier