(Magisterské programy)
Line 64: Line 64:
 
* 1-AIN-920: [[BSc Seminar|BSc Seminár]]
 
* 1-AIN-920: [[BSc Seminar|BSc Seminár]]
  
==Magisterské programy==
+
==Magisterský program aplikovaná informatika==
  
 
* 2-AIN-102: [[Discrete Geometric Structures|Diskrétne geometrické štruktúry]]
 
* 2-AIN-102: [[Discrete Geometric Structures|Diskrétne geometrické štruktúry]]
Line 114: Line 114:
 
* 2-AIN-921: [[Project Seminar 1|Projektový seminár (1)]]
 
* 2-AIN-921: [[Project Seminar 1|Projektový seminár (1)]]
 
* 2-AIN-922: [[Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
 
* 2-AIN-922: [[Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
 +
 +
==Magisterský program kognitívna veda==
  
 
* 2-IKV-102: [[CogSci Mathematics|Matematika]]
 
* 2-IKV-102: [[CogSci Mathematics|Matematika]]

Revision as of 23:23, 21 June 2015

Zoznam všetkých predmetov, ktoré zabezpečuje naša katedra:

Predmety, ktoré sú súčasťou našich študijných programov, ale sú zabezpečované inou katedrou nie sú v TOMTO zozname. Prosím pozrite si stránku pre príslušný štúdijný program, kde nájdete linky na stránky týchto predmetov, ak o nich vieme. Tiež prosím pamätajte, že niektoré predmety sú v tomto školskom roku suspendované, čo je ale vyznačené iba na stránke príslušného štúdijného programu.

Bakalárske programy

Magisterský program aplikovaná informatika

Magisterský program kognitívna veda