Line 1: Line 1:
 +
[[Category:Predmety]]
 
Zoznam všetkých predmetov, ktoré zabezpečuje naša katedra:
 
Zoznam všetkých predmetov, ktoré zabezpečuje naša katedra:
  

Revision as of 23:16, 21 June 2015

Zoznam všetkých predmetov, ktoré zabezpečuje naša katedra:

Predmety, ktoré sú súčasťou našich študijných programov, ale sú zabezpečované inou katedrou nie sú v TOMTO zozname. Prosím pozrite si stránku pre príslušný štúdijný program, kde nájdete linky na stránky týchto predmetov, ak o nich vieme. Tiež prosím pamätajte, že niektoré predmety sú v tomto školskom roku suspendované, čo je ale vyznačené iba na stránke príslušného štúdijného programu.

Bakalárske programy

Magisterské programy