Line 66: Line 66:
 
* 2-AIN-102: [[Discrete Geometric Structures|Diskrétne geometrické štruktúry]]
 
* 2-AIN-102: [[Discrete Geometric Structures|Diskrétne geometrické štruktúry]]
 
* 2-AIN-106: [[Complexity Theory|Teória zložitosti]]
 
* 2-AIN-106: [[Complexity Theory|Teória zložitosti]]
 +
* 2-AIN-108: [[Computational Logic|Výpočtová logika]]
 
* 2-AIN-109: [[Programming of Parallel and Distributed Systems|Programovanie paralelných a distribuovaných systémov]]
 
* 2-AIN-109: [[Programming of Parallel and Distributed Systems|Programovanie paralelných a distribuovaných systémov]]
 
* 2-AIN-122: [[Real Time Graphics|Grafika v reálnom čase]]
 
* 2-AIN-122: [[Real Time Graphics|Grafika v reálnom čase]]

Revision as of 02:53, 25 September 2012

Zoznam všetkých predmetov, ktoré zabezpečuje naša katedra:

Predmety, ktoré sú súčasťou našich študijných programov, ale sú zabezpečované inou katedrou nie sú v TOMTO zozname. Prosím pozrite si stránku pre príslušný štúdijný program, kde nájdete linky na stránky týchto predmetov, ak o nich vieme. Tiež prosím pamätajte, že niektoré predmety sú v tomto školskom roku suspendované, čo je ale vyznačené iba na stránke príslušného štúdijného programu.

Bakalárske programy

Magisterské programy