m (opravený link)
Line 36: Line 36:
 
* 1-AIN-426: [[Applied Robotics Seminar|Aplikovaný robotický seminár]]
 
* 1-AIN-426: [[Applied Robotics Seminar|Aplikovaný robotický seminár]]
 
* 1-AIN-430: [[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]
 
* 1-AIN-430: [[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]
* 1-AIN-480: [[Neural Networks|Neurónové siete]]
 
 
* 1-AIN-500: [[Linux for Users|Linux pre používateľov]]
 
* 1-AIN-500: [[Linux for Users|Linux pre používateľov]]
 
* 1-AIN-505: [[Introduction to Declarative Programming|Úvod do deklaratívneho programovania]]
 
* 1-AIN-505: [[Introduction to Declarative Programming|Úvod do deklaratívneho programovania]]
Line 79: Line 78:
 
* 2-AIN-124: [[Computer Vision 2|Počítačové videnie (2)]]
 
* 2-AIN-124: [[Computer Vision 2|Počítačové videnie (2)]]
 
* 2-AIN-126: [[Data Compression|Kompresia dát]]
 
* 2-AIN-126: [[Data Compression|Kompresia dát]]
 +
* 2-AIN-132: [[Neural Networks|Neurónové siete]]
 
* 2-AIN-141: [[Expert Systems 1|Expertné Systémy (1)]]
 
* 2-AIN-141: [[Expert Systems 1|Expertné Systémy (1)]]
 
* 2-AIN-143: [[Qualitative Modelling and Simulation|Kvalitatívne modelovanie a simulácia]]
 
* 2-AIN-143: [[Qualitative Modelling and Simulation|Kvalitatívne modelovanie a simulácia]]

Revision as of 17:19, 15 February 2017

Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných Katedrou aplikovanej informatiky

Zoznam všetkých predmetov, ktoré zabezpečuje naša katedra.

Upozornenie: Zoznam zatiaľ nezodpovedá zmenám v študijných programoch od roku 2015/2016. Na aktualizácii pracujeme.

Predmety, ktoré sú súčasťou našich študijných programov, ale sú zabezpečované inou katedrou nie sú v TOMTO zozname. Prosím pozrite si stránku pre príslušný štúdijný program, kde nájdete linky na stránky týchto predmetov, ak o nich vieme. Tiež prosím pamätajte, že niektoré predmety sú v tomto školskom roku suspendované, čo je ale vyznačené iba na stránke príslušného štúdijného programu.

Bakalársky program aplikovaná informatika

Magisterský program aplikovaná informatika

Magisterský program kognitívna veda

Predmety iných katedier