m
Line 121: Line 121:
 
* 2-IKV-113: [[Cognitive Psychology|Kognitívna psychológia]]
 
* 2-IKV-113: [[Cognitive Psychology|Kognitívna psychológia]]
 
* 2-IKV-114: [[Introduction to Philosophy of Mind|Úvod do filozofie mysle ]]
 
* 2-IKV-114: [[Introduction to Philosophy of Mind|Úvod do filozofie mysle ]]
* 2-IKV-115: [[Introduction to Computer Intelligence|Úvod do výpočtovej inteligencie]]
+
* 2-IKV-115: [[Introduction to Computational Intelligence|Úvod do výpočtovej inteligencie]]
 
* 2-IKV-121: [[Introduction to Cognitive Science|Úvod do kognitívnej vedy]]
 
* 2-IKV-121: [[Introduction to Cognitive Science|Úvod do kognitívnej vedy]]
 
* 2-IKV-122: [[CogSci Semester Project|Semestrálny projekt]]
 
* 2-IKV-122: [[CogSci Semester Project|Semestrálny projekt]]

Revision as of 11:28, 19 February 2014

Zoznam všetkých predmetov, ktoré zabezpečuje naša katedra:

Predmety, ktoré sú súčasťou našich študijných programov, ale sú zabezpečované inou katedrou nie sú v TOMTO zozname. Prosím pozrite si stránku pre príslušný štúdijný program, kde nájdete linky na stránky týchto predmetov, ak o nich vieme. Tiež prosím pamätajte, že niektoré predmety sú v tomto školskom roku suspendované, čo je ale vyznačené iba na stránke príslušného štúdijného programu.

Bakalárske programy

Magisterské programy