m
Line 28: Line 28:
 
* 1-AIN-411: [[Introduction to Computer Logic|Úvod do výpočtovej logiky]]
 
* 1-AIN-411: [[Introduction to Computer Logic|Úvod do výpočtovej logiky]]
 
* 1-AIN-425: [[Declarative Programming of Web Applications|Deklaratívne programovanie webovských aplikácií]]
 
* 1-AIN-425: [[Declarative Programming of Web Applications|Deklaratívne programovanie webovských aplikácií]]
 +
* 1-AIN-426: [[Applied Robotics Seminar|Aplikovaný robotický seminár]]
 
* 1-AIN-430: [[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]
 
* 1-AIN-430: [[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]
 
* 1-AIN-480: [[Neural Networks|Neurónové siete]]
 
* 1-AIN-480: [[Neural Networks|Neurónové siete]]

Revision as of 15:43, 15 September 2013

Zoznam všetkých predmetov, ktoré zabezpečuje naša katedra:

Predmety, ktoré sú súčasťou našich študijných programov, ale sú zabezpečované inou katedrou nie sú v TOMTO zozname. Prosím pozrite si stránku pre príslušný štúdijný program, kde nájdete linky na stránky týchto predmetov, ak o nich vieme. Tiež prosím pamätajte, že niektoré predmety sú v tomto školskom roku suspendované, čo je ale vyznačené iba na stránke príslušného štúdijného programu.

Bakalárske programy

Magisterské programy