(Magisterský program kognitívna veda)
m
 
(10 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Predmety]]
+
[[Category:Predmety]] {{DISPLAYTITLE:Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných Katedrou aplikovanej informatiky}}
Zoznam všetkých predmetov, ktoré zabezpečuje naša katedra:
+
= Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných Katedrou aplikovanej informatiky =
 +
 
 +
'''Upozornenie:''' Zoznam zatiaľ nezodpovedá zmenám v študijných programoch od roku 2015/2016.
 +
Na aktualizácii pracujeme.
  
 
<small>Predmety, ktoré sú súčasťou našich študijných programov, ale sú zabezpečované inou katedrou nie sú v TOMTO zozname. Prosím pozrite si [[Education|stránku pre príslušný štúdijný program]], kde nájdete linky na stránky týchto predmetov, ak o nich vieme. Tiež prosím pamätajte, že niektoré predmety sú v tomto školskom roku suspendované, čo je ale vyznačené iba [[Education|na stránke príslušného štúdijného programu]].</small>
 
<small>Predmety, ktoré sú súčasťou našich študijných programov, ale sú zabezpečované inou katedrou nie sú v TOMTO zozname. Prosím pozrite si [[Education|stránku pre príslušný štúdijný program]], kde nájdete linky na stránky týchto predmetov, ak o nich vieme. Tiež prosím pamätajte, že niektoré predmety sú v tomto školskom roku suspendované, čo je ale vyznačené iba [[Education|na stránke príslušného štúdijného programu]].</small>
  
==Bakalárske programy==
+
==Bakalársky program aplikovaná informatika <small>AIN</small>==
  
 
* 1-AIN-110: [[Mathematics 1|Matematika (1)]]   
 
* 1-AIN-110: [[Mathematics 1|Matematika (1)]]   
 
* 1-AIN-111: [[Mathematics Complementary Classes 1|Doplnkové cvičenie k matematike (1) ]]
 
* 1-AIN-111: [[Mathematics Complementary Classes 1|Doplnkové cvičenie k matematike (1) ]]
 
* 1-AIN-120: [[Discrete Mathematics 1|Diskrétna matematika (1)]]   
 
* 1-AIN-120: [[Discrete Mathematics 1|Diskrétna matematika (1)]]   
 +
* 1-AIN-121: [[Mathematics 1 - Introduction to Mathematical Reasoning|Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia]] 
 
* 1-AIN-130: [[Programming 1|Programovanie (1)]]  
 
* 1-AIN-130: [[Programming 1|Programovanie (1)]]  
 
* 1-AIN-140: [[Hardware|Princípy počítačov - hardvér]]
 
* 1-AIN-140: [[Hardware|Princípy počítačov - hardvér]]
Line 31: Line 35:
 
* 1-AIN-426: [[Applied Robotics Seminar|Aplikovaný robotický seminár]]
 
* 1-AIN-426: [[Applied Robotics Seminar|Aplikovaný robotický seminár]]
 
* 1-AIN-430: [[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]
 
* 1-AIN-430: [[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]
* 1-AIN-480: [[Neural Networks|Neurónové siete]]
 
 
* 1-AIN-500: [[Linux for Users|Linux pre používateľov]]
 
* 1-AIN-500: [[Linux for Users|Linux pre používateľov]]
 
* 1-AIN-505: [[Introduction to Declarative Programming|Úvod do deklaratívneho programovania]]
 
* 1-AIN-505: [[Introduction to Declarative Programming|Úvod do deklaratívneho programovania]]
Line 62: Line 65:
 
* 1-AIN-685: [[Intelligent Techniques in e-learning|Inteligentné techniky v e-Learningu]]
 
* 1-AIN-685: [[Intelligent Techniques in e-learning|Inteligentné techniky v e-Learningu]]
 
* 1-AIN-910: [[BSc Project|BSc Projekt]]
 
* 1-AIN-910: [[BSc Project|BSc Projekt]]
* 1-AIN-920: [[BSc Seminar|BSc Seminár]]
+
* 1-AIN-920: [[Bachelor_seminar|Bakalársky Seminár]]
  
==Magisterský program aplikovaná informatika==
+
==Magisterský program aplikovaná informatika <small>mAIN</small>==
  
 
* 2-AIN-102: [[Discrete Geometric Structures|Diskrétne geometrické štruktúry]]
 
* 2-AIN-102: [[Discrete Geometric Structures|Diskrétne geometrické štruktúry]]
Line 74: Line 77:
 
* 2-AIN-124: [[Computer Vision 2|Počítačové videnie (2)]]
 
* 2-AIN-124: [[Computer Vision 2|Počítačové videnie (2)]]
 
* 2-AIN-126: [[Data Compression|Kompresia dát]]
 
* 2-AIN-126: [[Data Compression|Kompresia dát]]
 +
* 2-AIN-132: [[Neural Networks|Neurónové siete]]
 
* 2-AIN-141: [[Expert Systems 1|Expertné Systémy (1)]]
 
* 2-AIN-141: [[Expert Systems 1|Expertné Systémy (1)]]
 
* 2-AIN-143: [[Qualitative Modelling and Simulation|Kvalitatívne modelovanie a simulácia]]
 
* 2-AIN-143: [[Qualitative Modelling and Simulation|Kvalitatívne modelovanie a simulácia]]
Line 101: Line 105:
 
* 2-AIN-271: [[Image Processing for Medicine|Spracovanie medicínskych obrazov]]
 
* 2-AIN-271: [[Image Processing for Medicine|Spracovanie medicínskych obrazov]]
 
* 2-AIN-274: [[Multimedia and Sound Processing|Multimédiá a spracovanie zvuku]]
 
* 2-AIN-274: [[Multimedia and Sound Processing|Multimédiá a spracovanie zvuku]]
* 2-AIN-281: [[Computational and Cognitive Linguistics|Výpočtová a kognitívna lingvistika]]
 
 
* 2-AIN-282: [[Quantum Algorithms and Automata|Kvantové algoritmy a automaty]]
 
* 2-AIN-282: [[Quantum Algorithms and Automata|Kvantové algoritmy a automaty]]
 
* 2-AIN-283: [[Development of Critical Applications|Tvorba kritických aplikácií]]
 
* 2-AIN-283: [[Development of Critical Applications|Tvorba kritických aplikácií]]
* 2-AIN-284: [[Artificial Intelligence Seminar 1|Seminár z umelej inteligencie (1)]]
 
 
* 2-AIN-501: [[Methods in Bioinformatics|Metódy v bioinformatike]]
 
* 2-AIN-501: [[Methods in Bioinformatics|Metódy v bioinformatike]]
 
* 2-AIN-503: [[Seminar in Bioinformatics 1|Seminár z bioinformatiky (1)]]
 
* 2-AIN-503: [[Seminar in Bioinformatics 1|Seminár z bioinformatiky (1)]]
Line 115: Line 117:
 
* 2-AIN-922: [[Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
 
* 2-AIN-922: [[Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
  
==Magisterský program kognitívna veda==
+
==Magisterský program kognitívna veda <small>mIKV</small>==
  
* 2-IKV-102: [[CogSci Mathematics|Matematika]]
+
* 2-IKV-102: [[CogSci Mathematics|Mathematics for cognitive science]]
* 2-IKV-103: [[Fundamentals of Artificial Intelligence for Cognitive Science|Základy umelej inteligencie pre kognitívnu vedu]]
+
* 2-IKV-105: [[CogSci Programming 1|Fundamentals of programming]]
* 2-IKV-105: [[CogSci Programming|Základy programovania]]
+
* 2-IKV-111: [[Introduction to Psychology|Introduction to psychology]]
* 2-IKV-111: [[Introduction to Psychology|Základy psychológie]]
+
* 2-IKV-113: [[Cognitive Psychology|Cognitive psychology]]
* 2-IKV-113: [[Cognitive Psychology|Kognitívna psychológia]]
+
* 2-IKV-114: [[Introduction to Philosophy of Mind|Introduction to philosophy of mind]]
* 2-IKV-114: [[Introduction to Philosophy of Mind|Úvod do filozofie mysle ]]
+
* 2-IKV-115: [[Introduction to Computational Intelligence|Introduction to computational intelligence]]
* 2-IKV-115: [[Introduction to Computational Intelligence|Úvod do výpočtovej inteligencie]]
+
* 2-IKV-121: [[Introduction to Cognitive Science|Introduction to cognitive science]]
* 2-IKV-121: [[Introduction to Cognitive Science|Úvod do kognitívnej vedy]]
+
* 2-IKV-122: [[CogSci Semester Project|Semester project]]
* 2-IKV-122: [[CogSci Semester Project|Semestrálny projekt]]
+
* 2-IKV-123: [[Introduction to Neuroscience|Introduction to neuroscience]]
* 2-IKV-123: [[Introduction to Neuroscience|Úvod do neurovedy]]
+
 
* 2-IKV-131: [[Representation Knowledge Reasoning|Reprezentácia, poznatky a usudzovanie]]
 
* 2-IKV-131: [[Representation Knowledge Reasoning|Reprezentácia, poznatky a usudzovanie]]
 
* 2-IKV-133: [[Fundamentals of Artificial Intelligence 2|Základy umelej inteligencie (2)]]
 
* 2-IKV-133: [[Fundamentals of Artificial Intelligence 2|Základy umelej inteligencie (2)]]
* 2-IKV-136: [[Neurocomputing|Výpočtová kognitívna neuroveda]]
+
* 2-IKV-136: [[Neurocomputing|Computational cognitive neuroscience]]
* 2-IKV-141: [[Current Trends in Cognitive Psychology|Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii]]
+
* 2-IKV-141: [[Current Trends in Cognitive Psychology|Current trends in cognitive psychology]]
* 2-IKV-142: [[Philosophy of Action|Filozofia konania]]
+
* 2-IKV-143: [[Philosophy of Language|Filozofia jazyka]]
+
 
* 2-IKV-164: [[Multiagent Systems|Multiagentové systémy]]
 
* 2-IKV-164: [[Multiagent Systems|Multiagentové systémy]]
 
* 2-IKV-167: [[Practical Classes in Robotics|Praktický seminár robotiky]]
 
* 2-IKV-167: [[Practical Classes in Robotics|Praktický seminár robotiky]]
* 2-IKV-181: [[Meaning and Communication|Význam a komunikácia]]
 
 
* 2-IKV-182: [[Current Theories of Consciousness|Súčasné teórie vedomia]]
 
* 2-IKV-182: [[Current Theories of Consciousness|Súčasné teórie vedomia]]
* 2-IKV-183: [[Psycholinguistics|Psycholingvistika]]
+
* 2-IKV-183: [[Psycholinguistics|Psycholinguistics]]
* 2-IKV-184: [[Cognitive Antropology|Kognitívna antropológia]]
+
* 2-IKV-232: [[Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation|Cognitive semantics and cognitive theory of representation]]
* 2-IKV-232: [[Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation|Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie]]
+
 
* 2-IKV-233: [[Cognitive Laboratory|Kognitívne laboratórium]]
 
* 2-IKV-233: [[Cognitive Laboratory|Kognitívne laboratórium]]
* 2-IKV-234: [[Knowledgeable Problem Solving Systems|Znalostné systémy]]
+
* 2-IKV-236: [[Grounded Cognition|Grounded cognition]]
* 2-IKV-236: [[Grounded Cognition|Ukotvená kognícia]]
+
* 2-IKV-261: [[Logic and Cognitive Science|Logika a kognitívna veda]]
+
 
* 2-IKV-265: [[Speech Recognition|Rozpoznávanie reči]]
 
* 2-IKV-265: [[Speech Recognition|Rozpoznávanie reči]]
* 2-IKV-267: [[Mathematical Logic for Cognitive Science|Matematická logika pre kognitívnu vedu]]
+
* 2-IKV-267: [[Mathematical Logic for Cognitive Science|Mathematical logic for cognitive science]]
* 2-IKV-921: [[CogSci Diploma Thesis Seminar|Diplomový seminár]]
+
* 2-IKV-921: [[CogSci Diploma Thesis Seminar|Diploma thesis seminar]]
* 2-IKV-910: [[CogSci Diploma Thesis|Diplomová práca]]
+
* 2-IKV-910: [[CogSci Diploma Thesis|Master's thesis]]
 +
* 2-IKVa-138/18: [[Introduction to Robotics|Introduction to Robotics]]
  
 
==Predmety iných katedier==
 
==Predmety iných katedier==
 
* 1-MXX-407: [[Brain and mind|Mozog a myseľ]]
 
* 1-MXX-407: [[Brain and mind|Mozog a myseľ]]
 
* 1-MXX-406: [[Language and Cognition|Jazyk a kognícia]]
 
* 1-MXX-406: [[Language and Cognition|Jazyk a kognícia]]
 +
 +
__NOTOC__

Latest revision as of 18:26, 19 February 2022

Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných Katedrou aplikovanej informatiky

Upozornenie: Zoznam zatiaľ nezodpovedá zmenám v študijných programoch od roku 2015/2016. Na aktualizácii pracujeme.

Predmety, ktoré sú súčasťou našich študijných programov, ale sú zabezpečované inou katedrou nie sú v TOMTO zozname. Prosím pozrite si stránku pre príslušný štúdijný program, kde nájdete linky na stránky týchto predmetov, ak o nich vieme. Tiež prosím pamätajte, že niektoré predmety sú v tomto školskom roku suspendované, čo je ale vyznačené iba na stránke príslušného štúdijného programu.

Bakalársky program aplikovaná informatika AIN

Magisterský program aplikovaná informatika mAIN

Magisterský program kognitívna veda mIKV

Predmety iných katedier