Linux for Users 1-AIN-500

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Linux for Users (1-AIN-500)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~vittek/unix/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-500 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Marián Vittek, PhD.
E-mail: vittek@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~vittek/

Popis predmetu:

Introduction into the operating system Linux. Understanding and the ability to use basic tools offered by the system.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v in Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 18:36, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)