Line 7: Line 7:
 
   | credits = 2
 
   | credits = 2
 
   | form = K - kurz (2)
 
   | form = K - kurz (2)
   | evaluation = 100/0
+
   | evaluation = 70/30
 
   | webpage = https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/course/info.php?name=1-AIN-500
 
   | webpage = https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/course/info.php?name=1-AIN-500
 
   | teacher = [[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy, PhD.]]
 
   | teacher = [[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy, PhD.]]

Latest revision as of 10:51, 1 June 2018

Linux pre používateľov 1-AIN-500

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Linux pre používateľov (1-AIN-500)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/course/info.php?name=1-AIN-500
Informačný list: Informačný list 1-AIN-500 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Marek Nagy, PhD.
E-mail: marek.nagy@fmph.uniba.sk

Popis predmetu:

Cieľom kurzu je nadobudnúť zručnosti s prácou v príkazovom riadku operačného systému GNU Linux. Kurz je určený nielen pre začiatočníkov.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne