(Oprava ucitela.)
Line 8: Line 8:
 
   | form = K - kurz (2)
 
   | form = K - kurz (2)
 
   | evaluation = 100/0
 
   | evaluation = 100/0
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~vittek/unix/
+
   | webpage = https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/course/info.php?name=1-AIN-500
   | teacher = [[Marian Vittek|RNDr. Marián Vittek, PhD.]]
+
   | teacher = [[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy, PhD.]]
   | email = vittek[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email = marek.nagy[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~vittek/
+
   | homepage =  
 
   | description = Zoznámiť sa so základnými pojmami systému Linux. Rozumieť a vedieť pracovať s nástrojmi operačného systému.
 
   | description = Zoznámiť sa so základnými pojmami systému Linux. Rozumieť a vedieť pracovať s nástrojmi operačného systému.
 
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 10:49, 1 June 2018

Linux pre používateľov 1-AIN-500

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Linux pre používateľov (1-AIN-500)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/course/info.php?name=1-AIN-500
Informačný list: Informačný list 1-AIN-500 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Marek Nagy, PhD.
E-mail: marek.nagy@fmph.uniba.sk

Popis predmetu:

Zoznámiť sa so základnými pojmami systému Linux. Rozumieť a vedieť pracovať s nástrojmi operačného systému.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne