Line 12: Line 12:
 
   | email = vittek[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = vittek[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~vittek/
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~vittek/
   | description = Introduction into the operating system Linux. Understanding and the ability to use basic tools offered by the system.
+
   | description = Zoznámiť sa so základnými pojmami systému Linux. Rozumieť a vedieť pracovať s nástrojmi operačného systému.
   | offered_in = Povinne-voliteľný v in [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 21:38, 20 August 2008

Linux pre používateľov 1-AIN-500

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Linux pre používateľov (1-AIN-500)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~vittek/unix/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-500 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Marián Vittek, PhD.
E-mail: vittek@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~vittek/

Popis predmetu:

Zoznámiť sa so základnými pojmami systému Linux. Rozumieť a vedieť pracovať s nástrojmi operačného systému.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne