(New page: {{Course | name = Linux for Users | code = 1-AIN-500 | prerequisites = none | semester = Summer | year = 1 | credits = 2 | form = C - course (2) | evaluation = 100/0 | we...)
 
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
   | name = Linux for Users
+
   | name = Linux pre používateľov
 
   | code = 1-AIN-500
 
   | code = 1-AIN-500
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Summer
+
   | semester = Letný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
 
   | credits = 2
 
   | credits = 2
   | form = C - course (2)
+
   | form = K - kurz (2)
   | evaluation = 100/0
+
   | evaluation = 70/30
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~vittek/unix/
+
   | webpage = https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/course/info.php?name=1-AIN-500
   | teacher = [[Marian Vittek|RNDr. Marián Vittek, PhD.]]
+
   | teacher = [[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy, PhD.]]
   | email = vittek[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email = marek.nagy[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~vittek/
+
   | homepage =  
   | description = Introduction into the operating system Linux. Understanding and the ability to use basic tools offered by the system.
+
   | description = Cieľom kurzu je nadobudnúť zručnosti s prácou v príkazovom riadku operačného systému GNU Linux. Kurz je určený nielen pre začiatočníkov.
   | offered_in = Obligatory-optional in [[Bachelor program in Applied Informatics]]
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
   | recommendations = none
+
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 10:51, 1 June 2018

Linux pre používateľov 1-AIN-500

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Linux pre používateľov (1-AIN-500)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/course/info.php?name=1-AIN-500
Informačný list: Informačný list 1-AIN-500 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Marek Nagy, PhD.
E-mail: marek.nagy@fmph.uniba.sk

Popis predmetu:

Cieľom kurzu je nadobudnúť zručnosti s prácou v príkazovom riadku operačného systému GNU Linux. Kurz je určený nielen pre začiatočníkov.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne