(New page: {{Course | name = Linux for Users | code = 1-AIN-500 | prerequisites = none | semester = Summer | year = 1 | credits = 2 | form = C - course (2) | evaluation = 100/0 | we...)
 
Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
 
   | name = Linux for Users
 
   | name = Linux for Users
 
   | code = 1-AIN-500
 
   | code = 1-AIN-500
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Summer
+
   | semester = Letný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
 
   | credits = 2
 
   | credits = 2
   | form = C - course (2)
+
   | form = K - kurz (2)
 
   | evaluation = 100/0
 
   | evaluation = 100/0
 
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~vittek/unix/
 
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~vittek/unix/
Line 13: Line 13:
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~vittek/
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~vittek/
 
   | description = Introduction into the operating system Linux. Understanding and the ability to use basic tools offered by the system.
 
   | description = Introduction into the operating system Linux. Understanding and the ability to use basic tools offered by the system.
   | offered_in = Obligatory-optional in [[Bachelor program in Applied Informatics]]
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v in [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
   | recommendations = none
+
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 18:36, 20 August 2008

Linux for Users 1-AIN-500

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Linux for Users (1-AIN-500)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~vittek/unix/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-500 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Marián Vittek, PhD.
E-mail: vittek@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~vittek/

Popis predmetu:

Introduction into the operating system Linux. Understanding and the ability to use basic tools offered by the system.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v in Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne