(New page: {{Predmet | name = Linux - princípy a prostriedky | code = 1-AIN-510 | prerequisites = žiadne | semester = Zimný | year = 2 | credits = 3 | form = K - kurz (2) | evaluat...)
 
Line 8: Line 8:
 
   | form = K - kurz (2)
 
   | form = K - kurz (2)
 
   | evaluation = 50/50
 
   | evaluation = 50/50
   | webpage = chýba
+
   | webpage = http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/moodle
 
   | teacher = [[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy]]
 
   | teacher = [[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy]]
 
   | email = mnagy[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email = mnagy[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk

Revision as of 08:17, 9 February 2009

Linux - princípy a prostriedky 1-AIN-510

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Linux - princípy a prostriedky (1-AIN-510)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/moodle
Informačný list: Informačný list 1-AIN-510 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Marek Nagy
E-mail: mnagy@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/

Popis predmetu:

Cieľom kurzu je oboznámenie sa s prostredím, zaujímavými aplikáciami a užitočnými nástrojmi operačného systému Linux. (Napr.: inštalovanie, súborový systém, webový server - apache, spôsoby využitia bezpečnej komunikácie - šifrovanie, kompilovanie a inštalovanie aplikácií, ...) Oboznamovanie prebieha z pohľadu informatikov - odborníkov.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne