Line 7: Line 7:
 
   | credits = 3
 
   | credits = 3
 
   | form = K - kurz (2)
 
   | form = K - kurz (2)
   | evaluation = 50/50
+
   | evaluation = 70/30
   | webpage = http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/moodle
+
   | webpage = https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/course/info.php?name=1-AIN-510
   | teacher = [[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy]]
+
   | teacher = [[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy, PhD.]]
   | email = mnagy[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
+
   | email = marek.nagy[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/
   | description = Cieľom kurzu je oboznámenie sa s prostredím, zaujímavými aplikáciami a užitočnými nástrojmi operačného systému Linux. (Napr.: inštalovanie, súborový systém, webový server - apache, spôsoby využitia bezpečnej komunikácie - šifrovanie, kompilovanie a inštalovanie aplikácií, ...) Oboznamovanie prebieha z pohľadu informatikov - odborníkov.
+
   | description = Cieľom kurzu je naučiť študentov pracovať v prostredí operačného systému Linux. Dôraz je na schopnostiach vykonávať základné administrátorsko-užívateľské úkony. Študenti nadobudnú aj poznatky o princípoch fungovania systému.
 
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 10:54, 1 June 2018

Linux - princípy a prostriedky 1-AIN-510

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Linux - princípy a prostriedky (1-AIN-510)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/course/info.php?name=1-AIN-510
Informačný list: Informačný list 1-AIN-510 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Marek Nagy, PhD.
E-mail: marek.nagy@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/

Popis predmetu:

Cieľom kurzu je naučiť študentov pracovať v prostredí operačného systému Linux. Dôraz je na schopnostiach vykonávať základné administrátorsko-užívateľské úkony. Študenti nadobudnú aj poznatky o princípoch fungovania systému.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne