Linux - princípy a prostriedky 1-AIN-510

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Linux - princípy a prostriedky (1-AIN-510)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-510 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Marek Nagy
E-mail: mnagy@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/

Popis predmetu:

The purpose of the course is to get introduced to the environment, interesting applications and useful uitilities of the OS Linux (i.e.: installation, file system, web server - Apache, secure communication - crypting, compiling and installing applications, ...) Introduction from the point of view of computer scientists - professionals.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v in Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 18:44, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)