Line 12: Line 12:
 
   | email = mnagy[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email = mnagy[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/
   | description = The purpose of the course is to get introduced to the environment, interesting applications and useful uitilities of the OS Linux (i.e.: installation, file system, web server - Apache, secure communication - crypting, compiling and installing applications, ...) Introduction from the point of view of computer scientists - professionals.
+
   | description = Cieľom kurzu je oboznámenie sa s prostredím, zaujímavými aplikáciami a užitočnými nástrojmi operačného systému Linux. (Napr.: inštalovanie, súborový systém, webový server - apache, spôsoby využitia bezpečnej komunikácie - šifrovanie, kompilovanie a inštalovanie aplikácií, ...) Oboznamovanie prebieha z pohľadu informatikov - odborníkov.
   | offered_in = Povinne-voliteľný v in [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 21:40, 20 August 2008

Linux - princípy a prostriedky 1-AIN-510

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Linux - princípy a prostriedky (1-AIN-510)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-510 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Marek Nagy
E-mail: mnagy@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/

Popis predmetu:

Cieľom kurzu je oboznámenie sa s prostredím, zaujímavými aplikáciami a užitočnými nástrojmi operačného systému Linux. (Napr.: inštalovanie, súborový systém, webový server - apache, spôsoby využitia bezpečnej komunikácie - šifrovanie, kompilovanie a inštalovanie aplikácií, ...) Oboznamovanie prebieha z pohľadu informatikov - odborníkov.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne