Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
 
   | name = Linux - Principles and Means
 
   | name = Linux - Principles and Means
 
   | code = 1-AIN-510
 
   | code = 1-AIN-510
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Winter
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 2
 
   | year = 2
 
   | credits = 3
 
   | credits = 3
   | form = C - course (2)
+
   | form = K - kurz (2)
 
   | evaluation = 50/50
 
   | evaluation = 50/50
   | webpage = not available
+
   | webpage = chýba
 
   | teacher = [[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy]]
 
   | teacher = [[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy]]
 
   | email = mnagy[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email = mnagy[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/
 
   | description = The purpose of the course is to get introduced to the environment, interesting applications and useful uitilities of the OS Linux (i.e.: installation, file system, web server - Apache, secure communication - crypting, compiling and installing applications, ...) Introduction from the point of view of computer scientists - professionals.
 
   | description = The purpose of the course is to get introduced to the environment, interesting applications and useful uitilities of the OS Linux (i.e.: installation, file system, web server - Apache, secure communication - crypting, compiling and installing applications, ...) Introduction from the point of view of computer scientists - professionals.
   | offered_in = Obligatory-optional in [[Bachelor program in Applied Informatics]]
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v in [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
   | recommendations = none
+
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 18:36, 20 August 2008

Linux - Principles and Means 1-AIN-510

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Linux - Principles and Means (1-AIN-510)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-510 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Marek Nagy
E-mail: mnagy@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/

Popis predmetu:

The purpose of the course is to get introduced to the environment, interesting applications and useful uitilities of the OS Linux (i.e.: installation, file system, web server - Apache, secure communication - crypting, compiling and installing applications, ...) Introduction from the point of view of computer scientists - professionals.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v in Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne