Kristína Rebrová

Kristína Rebrová
Meno: RNDr. Kristína Rebrová
doktorandka
Email: kristina.rebrova (AT) fmph.uniba.sk
Miestnosť: i11
Adresa: RNDr. Kristína Rebrová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://ii.fmph.uniba.sk/~rebrova/

Výučba (asistovanie)

Výskum

  • kognitívna sémantika a modelovanie
  • ukotvená kognícia
  • modelovanie kategorizácie
  • systém zrkadliacich neurónov

Publikácie

  • Rebrová, K., Takáč M.: Vnímanie a pomenovávanie farieb a farebných kategórií. Kapitola v knihe: Kvasnička, V. et al. (zost.), Umelá inteligencia a kognitívna veda II, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2010. str. 411 – 436
  • Rebrová K.: Modelovanie kategorizácie farieb. V zborníku: Kelemen J., Kvasnička V. (zost.), Kognice a umělý život X, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 2010. str. 311 - 317
Revision as of 18:30, 12 December 2011 by Malinovska (Talk | contribs)