Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* tbd
+
* [[New_Trends_in_Cognitive_Science|Nové trendy v kognitívnej vede]] (teaching assistant)
 +
*
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* tbd
+
 
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* tbd
+
* not yet :(
 
}}
 
}}

Revision as of 00:15, 30 November 2009

Kristína Rebrová

Kristína Rebrová
Meno: Mgr. Kristína Rebrová
doktorand
Email: kristina.rebrova (AT) fmph.uniba.sk
Adresa: Mgr. Kristína Rebrová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

Publikácie

  • not yet :(