Line 7: Line 7:
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
 
   | room    =  
 
   | room    =  
   | email    = kristina.rebrova(AT)fmph.uniba.sk
+
   | email    = kristina.rebrova (AT) fmph.uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  
 
   | info    =
 
   | info    =

Revision as of 13:19, 14 September 2009

Kristína Rebrová

Kristína Rebrová
Meno: Mgr. Kristína Rebrová
doktorand
Email: kristina.rebrova (AT) fmph.uniba.sk
Adresa: Mgr. Kristína Rebrová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • tbd

Výskum

  • tbd

Publikácie

  • tbd