Line 11: Line 11:
 
   | info    =
 
   | info    =
  
=== Výučba ===
+
=== Výučba (asistovanie) ===
* [[New_Trends_in_Cognitive_Science|Nové trendy v kognitívnej vede]] (teaching assistant)
+
* [[New_Trends_in_Cognitive_Science|Nové trendy v kognitívnej vede]]
* [[Programming 3|Programovanie 3]] (cvičenia)
+
* [[Introduction_to_Cognitive_Science|Introduction to Cognitive Science]]
* [[Neurocomputing|Neuropočítanie]] (teaching assistant)
+
* [[Neurocomputing|Neuropočítanie]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 10:17, 8 November 2010

Kristína Rebrová

Kristína Rebrová
Meno: Mgr. Kristína Rebrová
doktorandka
Email: kristina.rebrova (AT) fmph.uniba.sk
Miestnosť: i11
Adresa: Mgr. Kristína Rebrová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://ii.fmph.uniba.sk/~rebrova/

Výučba (asistovanie)

Výskum

  • kognitívna sémantika a modelovanie
  • ukotvená kognícia
  • modelovanie kategorizácie
  • systém zrkadliacich neurónov

Publikácie

  • Rebrová, K., Takáč M.: Vnímanie a pomenovávanie farieb a farebných kategórií. Kapitola v knihe: Kvasnička, V. et al. (zost.), Umelá inteligencia a kognitívna veda II, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2010. str. 411 – 436
  • Rebrová K.: Modelovanie kategorizácie farieb. V zborníku: Kelemen J., Kvasnička V. (zost.), Kognice a umělý život X, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 2010. str. 311 - 317