Line 34: Line 34:
 
* Rebrová K.: Stelesnené porozumenie a ideomotorická teória. In Rybár, J. (eds.), Kognitívne paradigmy, Vydavateľstvo Európa. 127-150. 2012.
 
* Rebrová K.: Stelesnené porozumenie a ideomotorická teória. In Rybár, J. (eds.), Kognitívne paradigmy, Vydavateľstvo Európa. 127-150. 2012.
 
* Rebrová, K., Takáč, M.: Vnímanie a pomenovávanie farieb a farebných kategórií. In Kvasnička, V. et al. (eds.), Umelá inteligencia a kognitívna veda II [Artificial Intelligence and Cognitive Science II], Vydavateľstvo STU, Bratislava. 411 – 436. 2010.
 
* Rebrová, K., Takáč, M.: Vnímanie a pomenovávanie farieb a farebných kategórií. In Kvasnička, V. et al. (eds.), Umelá inteligencia a kognitívna veda II [Artificial Intelligence and Cognitive Science II], Vydavateľstvo STU, Bratislava. 411 – 436. 2010.
* [[http://cogsci.fmph.uniba.sk/~rebrova/?action=publications|zoznam všetkých publikácií]]
+
* [[http://cogsci.fmph.uniba.sk/~rebrova/?action=publications | zoznam všetkých publikácií]]
 
}}
 
}}

Revision as of 14:45, 22 June 2015

Kristína Rebrová

Kristína Rebrová
Meno: RNDr. Kristína Rebrová, PhD.
odborná asistentka
Email: kristina.rebrova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i33a
Adresa: RNDr. Kristína Rebrová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://cogsci.fmph.uniba.sk/~rebrova/

Výuka

Výskum

 • ukotvená kognícia
 • neurónové siete a výpočtová neuroveda
 • kognitívna robotika
 • kognitívna sémantika a modelovanie
 • zrkadliace neuróny a motorická rezonancia
 • skúmanie a modelovanie kategorizácie
 • evolúcia jazyka a komunikácie
 • jazykové hry

Vybrané Publikácie

 • Rebrová K., Pecháč M., Farkaš I.: Towards a robotic model of the mirror neuron system. In International Conference on Development and Learning and on Epigenetic Robotics, IEEE. 2013.
 • Farkaš I., Rebrová K.: Bidirectional activation-based neural network learning algorithm. In Proceedings of the International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN), Springer. 154-161. 2013.
 • Tóth, F. Rebrová, K., Zaťko, G. Krasňanský, P.,Rohaľ-Ilkiv, B.: Mobile Robot Control Using XCS. In Process Control (PC), 2013 International Conference on, IEEE. 504 - 509. 2013.
 • Farkaš I., Malík T., Rebrová K.: Grounding the meanings in sensorimotor behavior using reinforcement learning. Frontiers in Neurorobotics 6(1). 2012. doi: 10.3389/fnbot.2012.00001.
 • Rebrová K.: Stelesnené porozumenie a ideomotorická teória. In Rybár, J. (eds.), Kognitívne paradigmy, Vydavateľstvo Európa. 127-150. 2012.
 • Rebrová, K., Takáč, M.: Vnímanie a pomenovávanie farieb a farebných kategórií. In Kvasnička, V. et al. (eds.), Umelá inteligencia a kognitívna veda II [Artificial Intelligence and Cognitive Science II], Vydavateľstvo STU, Bratislava. 411 – 436. 2010.
 • [| zoznam všetkých publikácií]