Kristína Rebrová

Kristína Rebrová
Name: Mgr. Kristína Rebrová
phd student
Email: kristina.rebrova (AT) fmph.uniba.sk
Office: i11
Address: Mgr. Kristína Rebrová
Department of Applied Informatics
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Slovakia
Web: http://ii.fmph.uniba.sk/~rebrova/

Teaching (assisting)

Research

  • cognitive semantics and modelling
  • embodied cognition
  • modeling of categorization
  • mirror neuron system

Publications

  • Rebrová, K., Takáč M.: Vnímanie a pomenovávanie farieb a farebných kategórií. Kapitola v knihe: Kvasnička, V. et al. (zost.), Umelá inteligencia a kognitívna veda II, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2010. str. 411 – 436
  • Rebrová K.: Modelovanie kategorizácie farieb. V zborníku: Kelemen J., Kvasnička V. (zost.), Kognice a umělý život X, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 2010. str. 311 - 317

Responsible for pages:

Revision as of 10:15, 8 November 2010 by Malinovska (Talk | contribs)