LanguageTool je nástroj na kontrolu gramatiky pre OpenOffice.org. Je dostupný pre angličtinu, nemčinu, poľštinu a niektoré ďalšie jazyky, slovenčina však zatiaľ zastúpená nie je.

Úlohou je vytvoriť sadu pravidiel na kontrolu slovenskej gramatiky. Jednoduchšie sa definujú prostredníctvom XML, zložitejšie v Jave.

Odkazy:

Rozšírenie pre OOo
Stránka languagetool
Slovník správnych a nesprávnych výrazov v slovenčine

naspäť na zoznam bakalárskych prác

-- Miloš Šrámek 20:31, 22 September 2008 (UTC)

Revision as of 08:33, 23 September 2008 by Sramek (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)