LanguageTool je nástroj na kontrolu gramatiky pre OpenOffice.org. Je dostupný pre angličtinu, nemčinu, poľštinu a niektoré ďalšie jazyky, slovenčina však zatiaľ zastúpená nieje.

Úlohou je vytvoriť sadu pravidiel na kontrolu slovenskej gramatiky. Jednoduchšie sa definujú XML, zložitejšie v Jave.

Odkazy:

Rožšírenie pre OOo

Stránka languagetool

Revision as of 21:30, 22 September 2008 by Sramek (Talk | contribs)