Line 5: Line 5:
 
Odkazy:
 
Odkazy:
  
[http://extensions.services.openoffice.org/project/languagetool Rožšírenie pre OOo]
+
[http://extensions.services.openoffice.org/project/languagetool Rozšírenie pre OOo]
  
 
[http://www.languagetool.org/ Stránka languagetool]
 
[http://www.languagetool.org/ Stránka languagetool]

Revision as of 21:30, 22 September 2008

LanguageTool je nástroj na kontrolu gramatiky pre OpenOffice.org. Je dostupný pre angličtinu, nemčinu, poľštinu a niektoré ďalšie jazyky, slovenčina však zatiaľ zastúpená nieje.

Úlohou je vytvoriť sadu pravidiel na kontrolu slovenskej gramatiky. Jednoduchšie sa definujú XML, zložitejšie v Jave.

Odkazy:

Rozšírenie pre OOo

Stránka languagetool