Juraj Bánovský

Juraj Bánovský
Meno: Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 602 95) 305
Email: banovsky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-19
Adresa: Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba:

Evolution of Human Communication (ZS)

Social Cognition (LS)

Výskum:

Teória mysle

Filozofické problémy kognitívnej vedy

Publikácie

Viď profil Juraja Bánovského na ResearchGate

Revision as of 17:14, 5 November 2019 by Kluka (Talk | contribs) (Drobné úpravy odkazov)