Juraj Bánovský

Juraj Bánovský – fotografia
Meno: Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 602 95) 305
Email: banovsky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-19
Adresa: Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba: Evolution of Human Communication (ZS) [1]

Social Cognition (LS)

Výskum: Teória mysle Filozofické problémy kognitívnej vedy


Publikácie

„Researchgate [ https://www.researchgate.net/profile/Juraj_Banovsky]“

Revision as of 08:50, 14 October 2019 by Banovsky (Talk | contribs)