{{Osoba

 | fullname = Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
 | caption = Juraj Bánovský
 | image  = Banovsky.jpg
 | section = Centrum pre kognitívnu vedu
 | position = učiteľ
 | phone  = (+421 2 602 95) 305
 | room   = I-19
 | email  = banovsky@fmph.uniba.sk
 | web   = 
 | info   =

Výučba: Evolution of Human Communication (ZS) [1]

Social Cognition (LS)

Výskum: Teória mysle Sociálna kognícia Evolúcia komunikácie Filozofické problémy kognitívnej vedy


Publikácie

„Viď [2]

Revision as of 08:44, 14 October 2019 by Banovsky (Talk | contribs)