Line 11: Line 11:
 
   | info    =
 
   | info    =
  
Výučba:
+
=== Výučba: ===
 
Evolution of Human Communication (ZS)
 
Evolution of Human Communication (ZS)
[https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/2-IKVa-193_19.html]
+
[ https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/2-IKVa-193_19.html]
  
 
Social Cognition (LS)
 
Social Cognition (LS)
  
Výskum:
+
=== Výskum: ===
 
Teória mysle
 
Teória mysle
 
Filozofické problémy kognitívnej vedy
 
Filozofické problémy kognitívnej vedy

Revision as of 08:51, 14 October 2019

Juraj Bánovský

Juraj Bánovský
Meno: Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 602 95) 305
Email: banovsky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-19
Adresa: Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba:

Evolution of Human Communication (ZS) [ https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/2-IKVa-193_19.html]

Social Cognition (LS)

Výskum:

Teória mysle Filozofické problémy kognitívnej vedy


Publikácie

„Researchgate [ https://www.researchgate.net/profile/Juraj_Banovsky]“