(Ciastocne vyplnena sablona)
 
Line 11: Line 11:
 
   | info    =
 
   | info    =
  
=== Výučba ===
+
Výučba:
* [[Course:Example|Príklad kurzu]] (leto/zima)
+
Evolution of Human Communication (ZS)
 +
[https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/2-IKVa-193_19.html]
 +
 
 +
Social Cognition (LS)
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 08:21, 14 October 2019

Juraj Bánovský

Juraj Bánovský
Meno: Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 602 95) 305
Email: banovsky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-19
Adresa: Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba: Evolution of Human Communication (ZS) [1]

Social Cognition (LS)

Výskum

  • niekoľko
  • výskumných
  • tém

Publikácie

  • zoznam vybraných alebo odkaz, napr.: „Viď ResearchGate