(Drobné úpravy odkazov)
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba: ===
 
=== Výučba: ===
Evolution of Human Communication (ZS)
+
[[Course:EHC/en|Evolution of Human Communication (ZS)]]
[ https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/2-IKVa-193_19.html]
+
  
 
Social Cognition (LS)
 
Social Cognition (LS)
Line 21: Line 20:
  
 
Filozofické problémy kognitívnej vedy
 
Filozofické problémy kognitívnej vedy
 
 
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
Researchgate [ https://www.researchgate.net/profile/Juraj_Banovsky]}}
+
Viď [https://www.researchgate.net/profile/Juraj_Banovsky profil Juraja Bánovského na ResearchGate]
 +
}}

Revision as of 17:14, 5 November 2019

Juraj Bánovský

Juraj Bánovský
Meno: Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 602 95) 305
Email: banovsky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-19
Adresa: Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba:

Evolution of Human Communication (ZS)

Social Cognition (LS)

Výskum:

Teória mysle

Filozofické problémy kognitívnej vedy

Publikácie

Viď profil Juraja Bánovského na ResearchGate